Vedení a zpracování mzdové agendy

Svým klientům poskytujeme služby spojené s vedením mzdové evidence a výpočtem mezd. Díky našim zkušenostem ve mzdové problematice klient získává jistotu odborné péče. V oblasti mzdové evidence zajišťujeme služby

  • administrativu spojenou se vznikem, průběhem a ukončením pracovního poměru zaměstnanců včetně registrací,
  • měsíční zpracování mezd zaměstnanců,
  • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců,
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP),
  • sestavení dalších povinných výkazů ve mzdové oblasti, vystavení potvrzení apod.

Na základě dohody zastupujeme klienta před úřady, zejména při kontrolách vedených správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.