Daně a daňové poradenství

V rámci daňového poradenství spolupracujeme s daňovými poradci a poskytujeme služby ve všech oblastech přímých a nepřímých daní. Našim klientům zpracujeme daňová přiznání k

  • Dani z příjmů právnických osob
  • Dani z příjmů fyzických osob
  • Silniční dani
  • DPH
  • Dani z nemovitostí
  • Dani z převodu nemovitostí
  • Dani darovací, dědické

Zkonzultujeme a poradíme Vám s dotazy týkajícími se daňové legislativy, které souvisí s vedením účetnictví. Každé námi připravené řešení je přizpůsobeno na míru specifickým potřebám a podmínkám jednotlivých klientů.