Vedení daňové evidence

Fyzickým osobám, které nejsou povinny vést účetnictví, nabízíme zpracování daňové evidence. Služby poskytujeme jak pro plátce, tak pro neplátce DPH. U neplátců DPH s malým počtem dokladů je možné zpracování daňové evidence jednorázově za celý rok.

Vedení daňové evidence obsahuje

  • evidenci příjmů a výdajů dle daňových zákonů,
  • evidenci majetku - včetně výpočtu odpisů,
  • evidenci závazků a pohledávek,
  • zpracování přiznání k DPH,
  • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
  • vyplnění přehledu na SSZ a ZP, výpočet záloh na pojištění,
  • další související služby.

Cena za vedení daňové evidence je stanovena buď měsíčním paušálem, nebo cenou za jednorázové zpracování daňové evidence za uplynulý rok. Ceny jsou stanoveny dle objemu dokladů a pracnosti.