Vedení účetnictví

Tým divize účetnictví a ekonomických služeb se věnuje účetnictví pro ziskové a nestátní neziskové organizace. Máme zkušenosti s vedením účetnictví klientů z různých odvětví a jsme schopni se přizpůsobit jejich potřebám. Vedení účetnictví provádíme pomocí našich nebo klientem již používaných účetních softwarů. Dle dohody s klientem účtujeme jak ve vlastní účtárně, tak v sídle klienta, nebo klientovi umožňujeme využívání tzv. vzdálené kanceláře. Vzdálená kancelář uživatelům umožňuje vystavování prvotních dokladů (faktury, pokladna) odkudkoliv, kde je připojení k internetu a zajistí jim on-line přístup k účetním informacím.

Účetnictví vedeme kompletně včetně sestavení roční účetní závěrky. Samotné vedení účetní agendy je pod pravidelným dohledem našich odborníků, kteří zkontrolují a zaúčtují veškeré doklady, dle požadavků klienta připraví reporting a účetní výstupy. Ručíme za správnost účetních operací. K standardní účetní činnosti patří zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výkazů pro Intrastat, sestavení přiznání k dani silniční či finančních statistik pro ČSÚ a sestavení roční účetní závěrky.

Samostatně nebo ve spolupráci s daňovým poradcem sestavíme přiznání k dani z příjmů fyzických/právnických osob.
Připravíme podklady a  účetní výstupy pro audit, klienta před auditory zastupujeme.

Dalšími účetními činnostmi, kterými se zabýváme, jsou rekonstrukce účetnictví a účetní poradenství.