Od roku 2009 společnost CALL Servis s.r.o. vedle dosavadních činností v oblasti IT rozšířila své služby o poskytování ekonomických služeb pro ziskový a nestátní neziskový sektor. Orientujeme se na organizace malého až středního rozsahu. Naši odborníci se věnují:

  • vedení účetnictví a daňové evidence
  • zpracování mezd,
  • sestavení daňových přiznání všech přímých a nepřímých daní,
  • vypracování vnitropodnikových účetních směrnic dle individuálních parametrů,
  • účetnímu a daňovému poradenství,
  • poradenství v oblasti personalistiky a mezd,
  • prověrkám účetnictví a supervizím,
  • rekonstrukcím účetnictví,
  • školením témat z ekonomické oblasti.

Znalosti našich odborníků z týmů divizí IT a účetnictví jsme rozšířili o znalosti našich partnerů z advokátní a auditorské kanceláře. Úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří PROFOUS LEGAL, která našim klientům poskytuje své právní služby ve všech oblastech práva, a auditorskou společností Ardum & Partners s.r.o., která nabízí služby z oblasti auditu a poradenství. Spojením všech zmíněných činností jsme docílili schopnosti zajistit klientovi komplexní a efektivní řešení. Pro malé až střední podniky je společnost CALL Servis s.r.o. logickou volbou.