Dlouhodobě se orientujeme na poskytování služeb v oblasti IT, zejména návrh, budování, správa a zabezpečení počítačových sítí, servisní činnost v oblasti HW a SW a poradenství. Cílem naší činnosti je navrhnout zákazníkovi optimální řešení počítačové sítě a softwarového vybavení, které poskytne maximální přidanou hodnotu při optimálních finančních nákladech. Naše služby vždy přizpůsobujeme potřebám zákazníků a velikosti jejich počítačových sítí.

Zákazníkům nabízíme jednotlivé služby z našeho portfolia podle jejich potřeby. Komplexní služby zajistíme společnostem s jednotkami až stovkami počítačů, pro které je neefektivní budovat vlastní IT oddělení nebo které mají vlastní IT oddělení jen pro správu podnikového informačního systému.

Specializujeme se na externí správu počítačových sítí včetně realizace připojení k internetu a zabezpečení (ochrany) počítačů a sítí. Jsme schopni převzít správu již existujících počítačových sítí nebo provádíme návrhy a kompletní instalace počítačových sítí s jejich následnou správou. Návrh a budování počítačové sítě zahrnuje návrh systému, dodávku potřebného technického a programového vybavení, jeho instalaci, servis a údržbu.

Při provozování počítačové sítě hraje velmi důležitou roli její zabezpečení a ochrana dat. Je potřeba zabezpečit síť před neoprávněným přístupem a neoprávněným nakládáním s daty, vybrat vhodný software pro monitoring a zabezpečení sítě a jejích zdrojů (antivirový software, antispam atd.), zvolit vhodný způsob zálohování dat nebo vést správu uživatelů včetně případného omezení jejich přístupu ke zdrojům v síti.

Provádíme také servis HW, a to jak záruční, tak pozáruční. Zaměřujeme se na opravy tiskáren, počítačů, notebooků a záložních zdrojů.