SW audit

SW audit přináší komplexní přehled o využívaném software v rámci celé firmy. To znamená, že klient získá přehled, jaký software (legální i nelegální) na jakém počítači je nainstalován, jeho využitelnost či naopak neefektivnost. SW audit zkoumá i možnosti efektivnějšího nákupu SW formou multilicencí.

Softwarový audit, zkráceně SW audit, se stará o správu softwaru a  licenční politiku. SW audit je posloupnost kroků, které vedou ke zjišťování aktuálního stavu software, zakoupených licencí a porovnání těchto stavů na základě faktur. Jeho hlavním cílem je legalizace veškerého software společnosti, maximalizace efektivnosti při nákupu SW a  minimalizace ztrát plynoucí z vlastnictví a užívání SW.

Proč provést SW audit?

 • Máte přehled, jaký software je ve Vaší firmě nainstalován?
 • Je všechen software legálně zakoupen a zalicencován?
 • Jsou dodržována všechna licenční pravidla a ujednání v souvislosti s  používáním software?
 • Do jaké míry je drahý software využíván a je skutečně nezbytný?
 • Využíváte při nákupu software výhodné multilicence?
 • Chcete chránit firmu a její zaměstnance od hrozby právních postihů za nevědomě používaný nelegální software?

Přínosy SW auditu:

 • Kompletní přehled o používaném software
 • Legalizace software a dorovnání všech licencí
 • Analýza využitelnosti software - odstranění duplicitního či nevyužitého software
 • Úspory při multilicencích a zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků
 • Osvědčení o používání legálního software
 • Prevence před trestním stíháním
 • Ochrana image firmy a pozitivní signál vůči partnerům a veřejnosti

Proč SW audit od nás?

Naše společnost zaměstnává kvalifikované profesionály, kteří mají dlouholeté zkušenosti v tomto oboru. Odvádí pečlivou práci s ohledem na  zákazníkovy potřeby a přání.