HW audit

S rychlým vývojem výpočetní techniky a jeho brzkým zastaráváním se čím dál častěji používá pojem „HW audit".

Co znamená tento pojem?

Hardwarový audit slouží k inventarizaci stavu firemního HW a  k optimalizaci jeho využití. Přináší kompletní přehled o použitých hardwarových prostředcích. Výsledkem HW auditu mohou být nemalé finanční úspory a zavedení řádu do Vaší firmy.

Výsledky HW auditu:

  • Detailní evidence hardware
  • Kontrola HW
  • Kontrola kabelových sítí
  • Návrh opatření (přesun, modernizace, výměna...)
  • Souhrnný report

Evidence HW je detailní analýza každého HW zařízení, které se nachází ve firemní síti. Mezi základní činnosti patří skenování a evidence HW, monitoring událostí a možnost vzdálené správy.Skenování hardware přináší kompletní detailní informace o použitém HW.

  • Skenování je možné pouštět ručně i automaticky v naplánovaných intervalech.
  • Evidence hardware obsahuje inventární členění a číslování HW.
  • Monitoring událostí znamená záznam všech informací o daném HW v časové řadě, např. opravy, změny konfigurace, update apod.
  • Evidence ostatní techniky jako jsou např. mobilní telefony, faxy, kopírky a další.