Poradenské služby při výběru softwaru

Poradenství při výběru a implementaci ekonomického softwaru ocení jak nově založené firmy, tak společnosti, které uvažují o změně ekonomického softwaru. Díky dlouholetým zkušenostem v IT jsme schopni zákazníkům poskytnout informace o tom, jaké technické zázemí je potřeba zajistit v souvislosti s provozem ekonomických softwarů.

V případě změny ekonomického systému je nutné zmínit, že se jedná o dlouhodobý proces, který před samotným uvedením do „ostrého" provozu vyžaduje dostatečně dlouhou dobu na přípravu. Tato doba je dána velikostí dané firmy a složitostí vnitřních vztahů.

Proces výběru ekonomického softwaru zahrnuje:

  • zmapování trhu ekonomických SW,
  • výběr a zvolení vhodného SW,
  • instalaci a implementaci SW,
  • převod dat ze stávajícího SW,
  • proškolení uživatelů,
  • testovací provoz.

Při implementaci a zahájení provozu nového ekonomického SW nabízíme asistenci a konzultaci s nastavením SW, a to zejména v částech programu, s jejichž daty pracuje modul účetnictví, tzn. evidence faktur, sklady, pokladna, banka, majetek.