Návrh a instalace sítí

Propojení počítačů do sítě je nejjednodušší způsob, jak sdílet data. Síť může poskytovat nejen možnost sdílení souborů více lidmi, ale může nabízet i možnost tisku nebo sdílený přístup k internetu. V síti mohou pracovat i serverové programy, které umí řídit tok práce, sledovat postup jednotlivých projektů nebo poskytovat firemní dokumenty jen oprávněným osobám.

Počítačová síť je jedna z nejdůležitějších firemních infrastruktur. Při její výstavbě je nutné sledovat kromě ceny i další hlediska:

  • důvody proč vůbec síť budovat,
  • jaké budou přínosy sítě pro firmu,
  • jaké toky informací je nutné pro maximalizaci přínosů přenášet,
  • jak komunikovat s pobočkami apod.

S těmito požadavky souvisí požadavky na výkon sítě, na umístění aktivních prvků a požadavky na další rozvoj systému. Teprve po vyhodnocení všech těchto hledisek je možné odpovědně rozhodnout, zda a jakou síť v podniku vybudovat.

Návrh a instalace sítě znamená:

  • získání informací pro návrh sítě (konzultace)
  • zpracování návrhu a realizačního projektu sítě
  • vybudování hardwarové infrastruktury (kabeláže, aktivní a pasivní prvky atd.)
  • nastavení a konfigurace softwarových částí (firewally, routery, VPN koncentrátory atd.)
  • provoz sítě a její dohled

Pro budování sítí používáme produktů těchto výrobců: